Đô thị xanh của các nước: Mang cây từ rừng ra phố

Các quốc gia trong khu vực có xu hướng lựa chọn những cây thân gỗ thường ở trong rừng như phong, xà cừ, bạch quả để trồng tại đô thị vì những lợi ích của chúng tới đời sống.
The post Đô thị xanh của các nước: Mang cây từ rừng ra phố appeared first on Đại Kỷ Nguyên.