Mỹ có thể xem xét lại các sản phẩm nhôm nhập khẩu có nguồn gốc Trung Quốc

Theo hãng tin Reuter, Bộ Thương mại Mỹ sẽ trình biên bản kiến nghị lên Tổng thống Donald Trump trong đó có một mục về việc điều tra các sản phẩm nhôm nhập khẩu, trong đó có cả Việt Nam. Các nhà sản xuất nhôm của Mỹ đang tìm biện pháp tự vệ mới đối …
The post Mỹ có thể xem xét lại các sản phẩm nhôm nhập khẩu có nguồn gốc Trung Quốc appeared first on Đại Kỷ Nguyên.