Trung Quốc đóng cửa 128.000 website đen trong năm 2017

Ngày 8/1, Tân Hoa Xã cho biết, trong năm 2017, Trung Quốc đã đóng cửa 128.000 trang web có nội dung không lành mạnh .
The post Trung Quốc đóng cửa 128.000 website đen trong năm 2017 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.