Trí huệ người xưa: Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy

Một người nếu muốn được niềm vui, thì phải có trí huệ sống cho những phút giây hiện tại. Quá trình tìm kiếm niềm vui, cũng chính là quá trình không ngừng buông bỏ bản thân mình… Vương Dương Minh một đời trắc trở chông gai, từng bị hoàng đế phạt bốn mươi trượng ngay giữa …
The post Trí huệ người xưa: Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy appeared first on Đại Kỷ Nguyên.