Việt Nam ký 32 hiệp định vay vốn nước ngoài năm 2017

Trong năm 2017, Việt Nam đã ký 32 hợp đồng vay vốn nước ngoài trong khi từ chối 8 chương trình và dự án vay vốn. Tại hội nghị tổng kết năm 2017, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (thuộc Bộ Tài chính) cho biết việc từ chối vay số vốn trên là …
The post Việt Nam ký 32 hiệp định vay vốn nước ngoài năm 2017 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.