Dấu hiệu bệnh viêm khớp tự phát tuổi thiếu niên

Lứa tuổi hay mắc viêm khớp tự phát tuổi thiếu niên là từ 6-15. Bệnh có thể gây tàn phế nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng.
The post Dấu hiệu bệnh viêm khớp tự phát tuổi thiếu niên appeared first on Đại Kỷ Nguyên.