Thanh tra đường bộ có được xử lý vi phạm giao thông không?

Trên đường đi công tác do sơ xuất nên tôi đỗ xe vào nơi có biển báo cấm đỗ cấm dừng. Sau đó, tôi bị Thanh tra giao thông lập biên bản, xử phạt với lỗi đỗ xe sai quy định. Vậy xin hỏi, trong trường hợp như trên Thanh tra giao thông xử phạt tôi có đúng thẩm quyền hay không?
The post Thanh tra đường bộ có được xử lý vi phạm giao thông không? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.