Năm 2017: Doanh số bán ô tô của Việt Nam kém xa kỳ vọng

Sau khi doanh số bán ô tô đạt kỷ lục trong năm 2016, Việt Nam đặt kỳ vọng doanh số sẽ tăng trưởng 10% trong năm 2017, nhưng kết quả là tăng trưởng âm với mức đúng 10%. Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy thị …
The post Năm 2017: Doanh số bán ô tô của Việt Nam kém xa kỳ vọng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.