Nhóm chuyên bán nhẫn vàng giả cho các hiệu vàng từ Hà Nội đến Quảng Ninh

Sức cùng 2 đồng phạm mang nhiều nhẫn vàng giả đến bán cho các hiệu vàng ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
The post Nhóm chuyên bán nhẫn vàng giả cho các hiệu vàng từ Hà Nội đến Quảng Ninh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.