Điều gì mới thay đổi được vận mệnh con người? 

Nói đến Trương Tam Phong, người ta sẽ nghĩ ngay đến một nhân vật thần bí, là thủy tổ của phái Võ Đang ‘vô hình vô ảnh’, ‘đi lại không vết chân’. Ít ai biết rằng, đối với chuyện xem bói đoán mệnh ông cũng có những lý giải vô cùng thâm sâu. Trong “Minh …
The post Điều gì mới thay đổi được vận mệnh con người?  appeared first on Đại Kỷ Nguyên.