Tử Cấm Thành: Quần thể 9.999 căn phòng và những bí ẩn đang dần được hé mở

Tử Cấm Thành là công trình kiến trúc vĩ đại, huyền bí vẫn đang trường tồn cùng trời đất sau 6 thế kỷ gió sương. Quần thể kiến trúc có 9.999 căn phòng này hẳn sẽ chứa đựng từng đó những điều bí ẩn đang ẩn giấu, chờ bạn khám phá.  Những con số 9 …
The post Tử Cấm Thành: Quần thể 9.999 căn phòng và những bí ẩn đang dần được hé mở appeared first on Đại Kỷ Nguyên.