Lương y dành cả tuổi già để chữa bệnh miễn phí: Y đức là cái đạo của người bác sỹ

Suốt 15 năm qua, vị bác sỹ già nay đã gần 85 tuổi vẫn ngày ngày bắt xe ôm đến phòng khám tư của mình để chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho những bệnh nhân cần đến bà… Vì cái tình với nghề và cũng vì mong ước được giúp đỡ những người …
The post Lương y dành cả tuổi già để chữa bệnh miễn phí: Y đức là cái đạo của người bác sỹ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.