Mới cuối học kỳ I, đã nóng thông tin tuyển sinh vào lớp 10

Mặc dù hiện giờ mới là thời điểm cuối học kỳ I, lác đác có trường đã sơ kết học kỳ, tuy nhiên, đối với học sinh lớp 9 thì những thông  tin nóng hiện nay vẫn là quanh kỳ thi tuyên sinh vào 10. Các tỉnh thành cũng cấp tập đưa ra phương án tổ chức thi với những hướng dẫn thực hiện.
 
The post Mới cuối học kỳ I, đã nóng thông tin tuyển sinh vào lớp 10 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.