Trục vớt tàu chìm Biển Bắc 16 án ngữ đúng vị trí quan trọng

Sáng ngày 8/1, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đơn vị chức năng đang tiến hành trục vớt tàu chìm Biển Bắc 16 khỏi khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn. Đơn vị tiến hành trục vớt tàu chìm Biển Bắc 16 là liên danh Công ty CP Cảng Quy Nhơn …
The post Trục vớt tàu chìm Biển Bắc 16 án ngữ đúng vị trí quan trọng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.