Hà Nội ban hành giá trông giữ xe thanh toán tự động qua ứng dụng công nghệ thông minh

Mới đây, TP. Hà Nội đã ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn TP được áp dụng từ 1/1/2018, trong đó có giá dịch vụ trông giữ xe thanh toán tự động qua ứng dụng công nghệ thông minh. Các mức giá dịch vụ trông giữ …
The post Hà Nội ban hành giá trông giữ xe thanh toán tự động qua ứng dụng công nghệ thông minh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.