Vác súng đi ăn trộm nhưng ngủ quên khi trốn chờ

Đức mang theo súng và nhiều hung khí khác đến một nhà người quen để ăn trộm. Tuy nhiên, do không cạy được cửa phòng  ngủ, kẻ đạo chích trốn trong góc nhà để chờ và… ngủ quên.
 
The post Vác súng đi ăn trộm nhưng ngủ quên khi trốn chờ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.