Rốt cuộc Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán có thật sự chết ở gò Ngũ Trượng không?

Gia Cát Lượng được an táng tại nơi nào thì không ai hay biết, đến nay vẫn là một câu đố không lời giải. Đền thờ thừa tướng ở nơi nào? Ngoài thành Cấm Quan bách lao xao. Thềm sáng cỏ xanh xuân phơi phới, Khóm lá oanh vàng vẫn hót cao. “Tam cố mao …
The post Rốt cuộc Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán có thật sự chết ở gò Ngũ Trượng không? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Vì sao Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo khi qua đời để dọa Tư Mã Ý bỏ chạy?

Câu chuyện về cái chết của Gia Cát Lượng đã trở thành một điển tích nổi tiếng trong dân gian. Hậu nhân đến nay vẫn còn thắc mắc: Vì sao Gia Cát tiên sinh lại ngậm 7 hạt gạo sau khi chết? “Tam Quốc Diễn Nghĩa” hồi 104: “Rơi sao lớn, thừa tướng quy thiên; …
The post Vì sao Gia Cát Lượng ngậm 7 hạt gạo khi qua đời để dọa Tư Mã Ý bỏ chạy? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.