Đến Sài Gòn lừa tiền, gã trai Tây lĩnh án

Người phiên dịch thuật lại lời khai của David, khi tới Việt Nam, bị cáo bị móc túi nên buộc phải nghe theo lời của George để được người này cho tiền, có thể đi tới nơi mình muốn.
The post Đến Sài Gòn lừa tiền, gã trai Tây lĩnh án appeared first on Đại Kỷ Nguyên.