Người Nhật sắp đăng quảng cáo trên Mặt trăng

Sau năm 2020, người dân Trái đất có thể xem quảng cáo ngay trên Mặt trăng.
 
The post Người Nhật sắp đăng quảng cáo trên Mặt trăng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.