Không dùng gần 110 nghìn tỷ đồng bán vốn tại Sabeco để trả nợ

Đại diện Bộ Tài chính cho biết số tiền gần 110.000 tỷ đồng (gần 5 tỷ USD) từ vụ bán cổ phần nhà nước tại Sabeco sẽ được dùng cho Quỹ cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chứ không dành để trả nợ. Trong cuộc họp báo ngày 25/12, ông Đặng Quyết Tiến – …
The post Không dùng gần 110 nghìn tỷ đồng bán vốn tại Sabeco để trả nợ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.