Vũ khí Trung Quốc được chuyển đến các tổ chức khủng bố như thế nào?

Trung Quốc không tham gia chiến tranh kể từ năm 1979, nhưng điều đó không có nghĩa là vũ khí Trung Quốc ngừng được sử dụng rộng rãi trong các vùng xung đột trên nhiều châu lục, thậm chí trong tay của những kẻ khủng bố và các chế độ bạo lực nổi tiếng nhất …
The post Vũ khí Trung Quốc được chuyển đến các tổ chức khủng bố như thế nào? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.