Phát hiện chỉ ra cây cối biết tính toán, thực vật cũng có ý thức như con người

Nhà thần kinh Greg Gage đã thực hiện một thí nghiệm cho thấy cây cối có thể đếm và “nghĩ” tại buổi thuyết trình trong chương trình TED Talk tháng này. Đây chỉ là một dẫn chứng nhỏ về việc cho thấy rằng thực vật có thể có một hình thái ý thức. Gage đã …
The post Phát hiện chỉ ra cây cối biết tính toán, thực vật cũng có ý thức như con người appeared first on Đại Kỷ Nguyên.