10 thành ngữ tiếng Anh với mặt trăng

Mặt trăng xuất hiện rất nhiều trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật của các quốc gia trên thế giới. Có rất nhiều thành ngữ tiếng Anh quen thuộc cũng dùng hình ảnh này để khiến câu nói thêm phần sinh động. 1. Ask for the moon: Làm điều không tưởng Ví dụ: She is trying …
The post 10 thành ngữ tiếng Anh với mặt trăng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.