Năm 2017: Mỗi ngày hơn 350 doanh nghiệp Việt Nam ra đời, ‘khỏe’ hơn nhiều năm 2016

2017 đã trở thành một năm khởi nghiệp như mục tiêu đề ra, khi bình quân mỗi ngày Việt Nam có tới hơn 350 doanh nghiệp mới ra đời, vượt kỷ lục cũ hơn 300 doanh nghiệp thiết lập vào năm ngoái. Báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho thấy tổng …
The post Năm 2017: Mỗi ngày hơn 350 doanh nghiệp Việt Nam ra đời, ‘khỏe’ hơn nhiều năm 2016 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.