Sinh con ở nước ngoài có được hưởng chế độ thai sản?

Vợ tôi được đơn vị cử đi học tập nước ngoài. Trong quá trình học, vợ tôi vẫn được đơn vị trả lương và đóng BHXH đầy đủ. Vừa qua, cô ấy sinh con tại nước ngoài. Vậy trường hợp vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? (Nguyễn Ngọc Thiên Ân, Quận 1, Tp.HCM)
The post Sinh con ở nước ngoài có được hưởng chế độ thai sản? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.