Vì sao ‘Đường Tăng’ Từ Thiếu Hoa không được lòng các đồ đệ ‘Tây Du Ký’ 1986?

Kể từ sau phim “Tây Du Ký” 1986, dàn diễn viên đã không ít lần hội ngộ nhưng đều thiếu vắng Từ Thiếu Hoa.
The post Vì sao ‘Đường Tăng’ Từ Thiếu Hoa không được lòng các đồ đệ ‘Tây Du Ký’ 1986? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Vì sao chỉ có Tôn Ngộ Không trở thành Phật trong 3 đồ đệ phò tá Đường Tăng lấy kinh?

Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng, cả ba người đều đã có những cống hiến trên suốt chặng đường lấy kinh. Nhưng, vì sao Phật Tổ Như Lai chỉ phong cho một mình Tôn Ngộ Không thành Phật? Đường Tăng trên đường sang Tây Thiên thỉnh kinh có thu nhận ba đồ đệ, lần lượt …
The post Vì sao chỉ có Tôn Ngộ Không trở thành Phật trong 3 đồ đệ phò tá Đường Tăng lấy kinh? appeared first on Đại Kỷ Nguyên.