Nhận diện và bài trừ độc tố tạng Tâm bảo vệ tim mạch

Tạng Tâm gồm cơ quan và chức năng tim mạch, bao gồm cả sự tương quan mật thiết với các tạng phủ khác. “Tâm chủ thần minh” chi phối tinh thần của chủ thể, vì vậy một cơ thể kiện khang cũng đồng nghĩa với tạng Tâm “sạch sẽ”. Thiên tà khách, sách Linh khu: …
The post Nhận diện và bài trừ độc tố tạng Tâm bảo vệ tim mạch appeared first on Đại Kỷ Nguyên.