Người bị tạm giữ, tạm giam được gặp thân nhân mỗi tháng một lần

Đó là một trong những điểm mới quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 ngày 25/11/2015, được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.
The post Người bị tạm giữ, tạm giam được gặp thân nhân mỗi tháng một lần appeared first on Đại Kỷ Nguyên.