Làm rõ mối quan hệ Trầm Bê và Phạm Công Danh dẫn đến gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng

Sáng ngày 10/1, phiên tòa xét xử vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 bước vào phần xét hỏi. HĐXX xoay quanh mối quan hệ giữa bị cáo Phạm Công Danh và Trầm Bê nhằm làm rõ số tiền gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng. Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Trầm Bê …
The post Làm rõ mối quan hệ Trầm Bê và Phạm Công Danh dẫn đến gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.