Tự đoán biết bệnh tình của cơ thể thông qua màu sắc nước mũi

Nước mũi bình thường sẽ không chảy, khi chảy tức là cơ thể bạn đâu đó có chỗ không ổn. Khi này, chỉ cần thông qua màu của nước mũi bạn cũng có thể biết được ít nhiều tình trạng sức khỏe của mình. Hầu hết chúng ta thường không chú ý tới nước mũi …
The post Tự đoán biết bệnh tình của cơ thể thông qua màu sắc nước mũi appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Bài thuốc ngâm chân chữa cảm mạo phong hàn do trời lạnh

Bệnh cảm mạo phong hàn xảy ra khi thời tiết lạnh, thay đổi đột ngột và cơ thể chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đó. Bằng cách ngâm chân sẽ giúp cơ thể ấm áp và phong hàn bị đẩy lùi. Cảm mạo phong hàn là cơ thể cảm nhiễm phải tà khí …
The post Bài thuốc ngâm chân chữa cảm mạo phong hàn do trời lạnh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.