Trung Quốc lại thừa nhận số liệu thống kê bị giả mạo

Đây không phải là lần đầu tiên kiểm toán Trung Quốc phát hiện một số chính quyền địa phương thổi phồng số thu ngân sách và nâng giới hạn vay nợ một cách bất hợp pháp. Việc giả mạo số liệu này một lần nữa lại làm giảm uy tín và hình ảnh của Trung …
The post Trung Quốc lại thừa nhận số liệu thống kê bị giả mạo appeared first on Đại Kỷ Nguyên.