Những dấu hiệu này cảnh báo đã đến lúc bạn cần thanh lọc tạng Tỳ rồi!

Huyết được sinh ra và vận chuyển ổn định, chân tay cơ bắp muốn cử động được, bộ máy tiêu hóa hoạt động tốt hay không đều do công năng của Tỳ chi phối. Vì vậy sức khỏe bạn có tốt hay không cũng đều phụ thuộc vào Tỳ và các cơ quan khác. Vị …
The post Những dấu hiệu này cảnh báo đã đến lúc bạn cần thanh lọc tạng Tỳ rồi! appeared first on Đại Kỷ Nguyên.