Thói quen người Việt cần bỏ: Nhậu quá nhiều

Người Việt làm gì cũng kéo ra quán nhậu. Nhậu bàn việc, nhậu ăn mừng, nhậu chia buồn và nhậu không vì gì cả, ‘thích thì nhậu thôi!’.
The post Thói quen người Việt cần bỏ: Nhậu quá nhiều appeared first on Đại Kỷ Nguyên.