Một phần tư thế giới có thể trở thành sa mạc nếu nhiệt độ trái đất ấm lên 2ºC

Theo một nghiên cứu mới cảnh báo rằng trong điều kiện nhiệt độ trái đất như hiện nay, nếu chỉ cần tăng thêm 2°C (3,6°F) thì có thể khiến thế giới khô hơn và giống sa mạc hơn, theo Daily Mail. Hơn 1/4 diện tích bề mặt của trái đất với hơn 1,5 tỷ người …
The post Một phần tư thế giới có thể trở thành sa mạc nếu nhiệt độ trái đất ấm lên 2ºC appeared first on Đại Kỷ Nguyên.