Sản xuất hàng loạt thẻ ATM giả, rút hàng trăm triệu đồng

Biết dữ liệu nhiều chủ thẻ ATM, Khải mua máy và nguyên liệu về làm giả hàng loạt thẻ, sau đó đưa cho Vinh đi rút trộm hàng trăm triệu đồng.
The post Sản xuất hàng loạt thẻ ATM giả, rút hàng trăm triệu đồng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

Khách Tây dùng hộ chiếu giả mở tài khoản, rút tiền

Nhiều đối tượng người nước ngoài sau khi nhập cảnh Việt Nam đã sử dụng hộ chiếu giả để mở tài khoản và rút tiền phi pháp hàng trăm triệu đồng.
The post Khách Tây dùng hộ chiếu giả mở tài khoản, rút tiền appeared first on Đại Kỷ Nguyên.