Xăng sinh học E5 RON 92 rẻ hơn gần 1.900 đồng/lít so với RON 95

Ngày 4/1, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cho biết, tại thời điểm điều chỉnh giá vừa qua, giá xăng E5 RON 92 là 18.240 đồng/lít rẻ hơn 1.850 đồng/lít so với xăng RON 95. Theo Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), về chất lượng sản phẩm, kể cả thời gian trước đây, khi …
The post Xăng sinh học E5 RON 92 rẻ hơn gần 1.900 đồng/lít so với RON 95 appeared first on Đại Kỷ Nguyên.