Bí mật sức mạnh thủy quân Tây Sơn của ‘Hoàng đế biển cả’ Quang Trung (P.1)

Có bài thơ rằng:  “Sông Đằng một dải dài ghê Sóng hồng cuồn cuộn tuôn về bể Đông Những người bất nghĩa tiêu vong Nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh” (Bạch Đằng Giang Phú – Trương Hán Siêu)  Lịch sử như dòng sông dài cuốn đi trong lớp sóng của nó bao nhiêu …
The post Bí mật sức mạnh thủy quân Tây Sơn của ‘Hoàng đế biển cả’ Quang Trung (P.1) appeared first on Đại Kỷ Nguyên.