Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực

Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – ông Phùng Đình Thực đã bị khởi tố hình sự do những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy Nhiệ điện Thái Bình 2. Ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an ra thông báo chính thức …
The post Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực appeared first on Đại Kỷ Nguyên.