6 lần hiển linh của Đức Mẹ ở Bồ Đào Nha tiết lộ 3 bí mật về tương lai nhân loại

Năm 1917, Đức Mẹ đã hiển linh 6 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng, với ba đứa trẻ chăn cừu tại một thôn làng nhỏ tại Bồ Đào Nha. Trong 6 lần này Đức Mẹ đã trao truyền 3 bí mật cho 3 đứa trẻ. Trong lần hiển linh thứ 6, Đức Mẹ được …
The post 6 lần hiển linh của Đức Mẹ ở Bồ Đào Nha tiết lộ 3 bí mật về tương lai nhân loại appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

6 lần hiển linh của Đức Mẹ ở Bồ Đào Nha tiết lộ 3 bí mật về tương lai nhân loại

Năm 1917, Đức Mẹ đã hiển linh 6 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng trước ba đứa trẻ chăn cừu tại một thôn làng nhỏ tại Bồ Đào Nha. Trong 6 lần này Đức Mẹ đã trao truyền 3 bí mật cho 3 đứa trẻ. Trong lần hiển linh thứ 6, Đức Mẹ được …
The post 6 lần hiển linh của Đức Mẹ ở Bồ Đào Nha tiết lộ 3 bí mật về tương lai nhân loại appeared first on Đại Kỷ Nguyên.