Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng phá hoại 400 cây quất Tết của hàng xóm

Anh Huế cho rằng, việc đền trả chỉ tính những cây bị chết hẳn, còn những cây khác mặc dù không bán được nhưng cũng không được tính vào khoản đền đù.
The post Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng phá hoại 400 cây quất Tết của hàng xóm appeared first on Đại Kỷ Nguyên.