Ông Obama tiết lộ thông tin mật để bảo đảm lợi thế chính trị

Cựu Tổng thống Mỹ Obama sẵn sàng lật đổ các chiến dịch tình báo tốn rất nhiều công sức và thời gian liên quan đến những nhân vật nguy hiểm để bảo đảm chiếc ghế của mình, Washington Times đưa tin. Trong nhiều năm, một nhóm tình báo Mỹ đã bí mật theo dõi một …
The post Ông Obama tiết lộ thông tin mật để bảo đảm lợi thế chính trị appeared first on Đại Kỷ Nguyên.