Dày đặc bụi siêu mịn PM2.5 trong không khí, sức khỏe người Việt bị tấn công ngay từ khi chưa… ra đời

Ít người để ý rằng không khí thậm chí còn quan trọng hơn thức ăn. Chúng ta có thể nhịn đói đến 3 tuần nhưng không thể nhịn thở được quá vài chục phút, bởi vậy lẽ tự nhiên nếu không khí bị ô nhiễm, sức khỏe con người sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng …
The post Dày đặc bụi siêu mịn PM2.5 trong không khí, sức khỏe người Việt bị tấn công ngay từ khi chưa… ra đời appeared first on Đại Kỷ Nguyên.