Chưa tìm thấy ống dẫn dầu 40 tỷ đồng mất tích ngoài khơi của Nhà máy Dung Quất

Đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết cho đến nay vẫn chưa tìm thấy đoạn đoạn ống dẫn dầu thô bị đứt trị giá khoảng 40 tỷ đồng “mất tích” ngoài khơi. Theo tin từ tờ Tiền Phong, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đến nay vẫn chưa tìm …
The post Chưa tìm thấy ống dẫn dầu 40 tỷ đồng mất tích ngoài khơi của Nhà máy Dung Quất appeared first on Đại Kỷ Nguyên.