Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh (phần 2)

Trong bài học này, Đại Kỷ Nguyên sẽ giới thiệu tới độc giả vai trò, các loại trạng từ chỉ thời gian và những ví dụ minh họa dễ hiểu. 2. Các loại trạng từ chỉ thời gian – Trạng từ tần suất không xác định Never – /ˈnev.ɚ/: không bao giờ Rarely – /ˈrer.li/: …
The post Trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh (phần 2) appeared first on Đại Kỷ Nguyên.

9 cấu trúc với ‘It’s no’ và ‘There is no’ quen thuộc khi học tiếng Anh

Dưới đây là những cấu trúc quen thuộc với It’s no và There’s no nhưng khiến người học dễ nhầm lẫn nếu không nắm vững. 1. It’s no secret: Dễ thấy là, ai cũng biết, ai cũng thấy It’s no secret that he likes that book. He has read it for many times. Dễ thấy …
The post 9 cấu trúc với ‘It’s no’ và ‘There is no’ quen thuộc khi học tiếng Anh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.