Đầu bếp muốn trả sao Michelin danh giá vì không đủ khả năng duy trì nó

Nhận được ngôi sao Michelin là một vinh dự của bất kỳ đầu bếp nào nhưng duy trì nó lại là một điều không hề đơn giản. Mới đây, một đầu bếp nổi tiếng người Pháp đã từ bỏ ngôi sao Michelin vì không đủ khả năng duy trì các tiêu chuẩn khắt khe của nó.
The post Đầu bếp muốn trả sao Michelin danh giá vì không đủ khả năng duy trì nó appeared first on Đại Kỷ Nguyên.