Cây sen: Toàn thân đều là thuốc quý chữa bệnh cho người

Sen biểu tượng cho cương trực thánh khiết giữa cõi đời rối ren. Sen còn là cây thuốc quý, bộ phận nào cũng có thể được dùng để phòng trị bệnh, vô cùng hữu ích Trong Nho giáo, Sen được ví như người quân tử, đứng thẳng giữa trời không cành không nhánh, chỉ có …
The post Cây sen: Toàn thân đều là thuốc quý chữa bệnh cho người appeared first on Đại Kỷ Nguyên.