Công bố Dự toán ngân sách 2018: Việt Nam dự kiến chi trả nợ gốc 160 nghìn tỷ đồng

Trong năm 2018, chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ phải vay hơn 363 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước để bù đắp mức bội chi và trả nợ gốc. Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm …
The post Công bố Dự toán ngân sách 2018: Việt Nam dự kiến chi trả nợ gốc 160 nghìn tỷ đồng appeared first on Đại Kỷ Nguyên.