Bài thuốc ngâm chân chữa cảm mạo phong hàn do trời lạnh

Bệnh cảm mạo phong hàn xảy ra khi thời tiết lạnh, thay đổi đột ngột và cơ thể chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đó. Bằng cách ngâm chân sẽ giúp cơ thể ấm áp và phong hàn bị đẩy lùi. Cảm mạo phong hàn là cơ thể cảm nhiễm phải tà khí …
The post Bài thuốc ngâm chân chữa cảm mạo phong hàn do trời lạnh appeared first on Đại Kỷ Nguyên.