Cây hóa băng trong giá lạnh đỉnh Mù Cang Chải

Một lớp băng tuyết dày, phủ trắng xóa lên các cành cây, bãi cỏ trên đỉnh Trống Páo Sang thuộc huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).
The post Cây hóa băng trong giá lạnh đỉnh Mù Cang Chải appeared first on Đại Kỷ Nguyên.