Kiểm tra khả năng đọc hiểu trong 15 phút

Cùng làm bài trắc nghiệm về đọc hiểu ngắn dưới đây và so đáp án cuối bài để xem mình đúng được bao nhiêu câu nhé! AMERICA REVOLUTION The first battle of the America Revolution occurred at Lexington, Massachusetts in 1775. The American colonists were angry about numerous taxes issues by the British King. In …
The post Kiểm tra khả năng đọc hiểu trong 15 phút appeared first on Đại Kỷ Nguyên.